# اموزش_کوپ_مصری

دوره های کوتاهی ازصفرتا100 : کوپ کرنلی آلمانی مصری

آموزش کوتاهی موی زنانه باتوجه به درخواست هنرجویان در سال جدید دوره های  کوتاهی ازصفرتا100برگزارمیشودمواردآموزشی شامل :1)آشنایی باابزاروسایل۲)شناخت انواع جام چهره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید